Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
I've been waiting for a guide to come and take me by the hand
Could these sensations make me feel the pleasures of a normal man?
— Joy Division "Disorder" (Unknown Pleasures, 1979)
Reposted fromBloodyBirch BloodyBirch viatwice twice
Reposted byjanealicejonesesperebudasinsanedreamerpuremindxcoffeebitchdusixmaybemenezavisanZoonk11
Mów dalej, wszystko jest ważne. Mów tak, jak myślisz. Mów także o wszystkich wątpliwościach, jakie przychodzą ci do głowy. Mów dalej.
— Zdzisław Beksiński
Reposted fromaletodelio aletodelio viatwice twice
Reposted bymaardhundeverbluejanemyteatimerudaiziakaakashy504gatewaytime-outmaybeme
Reposted frommowmihou mowmihou viatwice twice
A kiedy jej się pojawiały te nawroty przykre, kiedy zaczynała się wymykać sama sobie, musiałem ją trzymać mocno, chronić musiałem, bo w tych okresach mogła się poobijać o powietrze.

— Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted fromSzelestyna Szelestyna viatwice twice
0818 8e6b 420
Reposted fromnezavisan nezavisan viatwice twice
Reposted byoxygeniumrudaiziasaureus504gatewaytime-outdusixmaybeme

yroxis:

Personality: I DON’T GIVE A FUCK

Anxiety: I do

Reposted fromtwice twice viatwice twice
4422 0b37 420
Reposted fromrousmadder rousmadder viatwice twice
Nie wiem, jak Wy, ale ja uwielbiam jesień. Za grzane wino, gorącą czekoladę, pachnący cynamonem dom. Za ciepłe koce i zaparowane okna. Za mgłę, która wita mnie rano. Za świeczki, rozpalane nocą.
— Johann Wolfgang von Goethe - „Cierpienia młodego Wertera”
Reposted fromIriss Iriss viatwice twice
Reposted byzivacannespartyhardorgtfomyteatimerudaiziamikimotopro8l3mTinchenrosalie
6916 1d47 420
Reposted fromerial erial viatwice twice

asideofsad:

i don’t have the healthiest coping methods but i haven’t killed myself yet so where’s my fucking medal

2125 e3ee 420
Reposted fromadzix69 adzix69 viatwice twice
Jest taki moment, kiedy lato pęka. Jest już maksymalnie dojrzałe, rumieni się, pachnie, ale wiadomo, że to koniec, że jutro zacznie się starzeć, marszczyć, tracić kolory. Dziś był właśnie ten dzień.
— Justyna Stasiek-Harabin
Reposted fromxlumincescencex xlumincescencex viatwice twice
People keep getting Daniel Radcliffe confused with Harry Potter in interviews.People keep getting Daniel Radcliffe confused with Harry Potter in interviews.People keep getting Daniel Radcliffe confused with Harry Potter in interviews.
Reposted fromdreamadream dreamadream viatwice twice
Reposted frompjoter pjoter viatwice twice
Reposted bymontepovideomagolek22eternaljourneymadrealitymyteatimecoffeebitchbluejaneZoonk11
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny.
— Mały Książe, Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromdianthuss dianthuss viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl